Põhitingimused

Fondi nimi EfTEN United Property Fund
Fondi liik Lepinguline, avalik kinnine alternatiivne investeerimisfond
Fondivalitseja EfTEN Capital AS
Investeerimisfookus Kinnisvara ja seotud investeeringud Eestis, Lätis Leedus
Osakute väljalaskmine Kuine
Osakute tagasivõtmine Ei võeta tagasi osakuomaniku soovil. Osakud noteeritakse hiljemalt 31.05.2022 Nasdaq Balti fondinimekirjas
Valitsemistasu 1,5% aastas varade puhasväärtuselt;
0% investeeringutelt EfTEN fondidesse;
0% pangahoiuselt
Edukustasu 0%
Märkimistasu 0% (kontohaldurid võivad rakendada omapoolset tehingutasu)
Finantsvõimendus Maksimaalselt 65%; 0% fondidesse investeeritud kapitalilt
Fondi vara puhasväärtus (NAV) NAV-i arvutus toimub igakuiselt vastavalt Fondi tingimustele ning puhasväärtuse arvutamise korrale NAV avaldatakse fondivalitseja veebilehel www.eften.ee/united NB! Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust
Väljamaksed 1-4 korda aastas
Audiitor AS PricewaterhouseCoopers
Depositoorium Swedbank AS
Fondi ISIN EE3500001609
Investeerimisotsused 

Viljar Arakas
viljar.arakas@eften.ee
 

Viktors Savins
viktors.savins@eften.lv
Fondi igapäevane toimimine 

Kristjan Tamla
kristjan.tamla@eften.ee
 

Tõnu Uustalu
tõnu.uustalu@eften.ee
 

Laurynas Žilys
laurynas.zilys@eften.lt