Põhitingimused

Fondi nimi

EfTEN United Property Fund

Fondi liik

Lepinguline, avalik kinnine alternatiivne investeerimisfond

Fondivalitseja

EfTEN Capital AS

Investeerimisfookus

Kinnisvara ja seotud investeeringud Eestis, Lätis ja Leedus

Osakute väljalaskmine

Vastavalt emissiooni prospektile

Osakute tagasivõtmine

Ei võeta tagasi osakuomaniku soovil. Osakud on noteeritud Nasdaq Balti fondinimekirjas (alates 31.05.2022)

Valitsemistasu

1,5% aastas varade puhasväärtuselt;
0% investeeringutelt EfTEN fondidesse;
0% pangahoiuselt

Edukustasu

0%

Märkimistasu

0% (kontohaldurid võivad rakendada omapoolset tehingutasu)

Finantsvõimendus

Maksimaalselt 65%; 0% fondidesse investeeritud kapitalilt

Fondi vara puhasväärtus (NAV)

NAV-i arvutus toimub igakuiselt vastavalt Fondi tingimustele ning puhasväärtuse arvutamise korrale

NAV avaldatakse fondivalitseja veebilehel www.eften.ee/united

NB! Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust

Väljamaksed

1-4 korda aastas

Audiitor

AS PricewaterhouseCoopers

Depositoorium

Swedbank AS

Fondi ISIN

EE3500001609

Börsitähis

EFCUPFFT

Investeerimisotsused

Viljar Arakas
viljar.arakas@eften.ee
Viktors Savins
viktors.savins@eften.lv
Tõnu Uustalu
tõnu.uustalu@eften.ee
Laurynas Žilys
laurynas.zilys@eften.lt
Fondi igapäevane toimimine

Kristjan Tamla
kristjan.tamla@eften.ee