FONDI TULEMUSED

Kuupäev 1 kuu 3 kuud 6 kuud 1 a 3 a Loomisest
Osaku puhasväärtuse (NAV) muutus 30.04.2024 0.9% 1.1% 0.8% -1.3% - 7%
Fondi tootlus (väljamaksega) 30.04.2024 0.9% 1.1% 0.8% 0.4% - 12.1%

* Fondiosaku väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Esitatud teave ei ole käsitletav investeerimisnõustamise ega -soovitusena. Tutvuge fondi investorile esitatava põhiteave, tingimuste ja avaliku pakkumise prospektiga www.eften.ee/united

Fondi riskitase
Skaalal toodud kategooria põhineb fondivalitseja parimal hinnangul, tuginedes fondivalitseja teiste fondide vastavale ajaloolisele näitajale.

FONDI VARAD

EfTEN Real Estate Fund: 15.7%
EfTEN Kinnisvarafond II: 3.8%
EfTEN Real Estate Fund 5: 19.7%
EfTEN Residential Fund: 4.7%
Menulio 7 Vilnius büroo: 11.9%
Uus-Järveküla arendus: 15.6%
Investeerimata: 28.7%

PÕhinäitajad

Varade puhasväärtus: 26.6 mln EUR
Kohustuste keskmine
kaalutud intress:
6.8%
Finantsvõimendus (% varadest): 32%

Geograafiline jaotus

Sektoripõhine jaotus

Kuukommentaar

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli aprilli lõpus 10,70 eurot, kasvades kuuga 0,9%. NAVi hüppeline tõus oli seotud investeeringuga börsil noteeritud fondi EfTEN Real Estate Fund AS, mille aktsia sulgus Tallinna väärtpaberiturul 4% võrra kõrgemal tasemel kui kuu tagasi. Fondi börsil noteerimata investeeringute tootlus oli aprillis keskmiselt 0,4%.

Mais investeeris EfTEN United Property Fund 255 tuhat eurot usaldusfondi EfTEN Residential Fund, mis investeeriti 145 korteriga üürimaja ehituse lõpetamisse Vilniuses. See oli fondi viimane investeering üürikorterite segmenti. Vilniuse üürimaja valmimine on planeeritud eelolevasse suvesse, mille järgselt hakkab hoone fondile rahavoogu tootma.

EfTEN United Property Fundi Uus-Järveküla arendusinvesteeringus oli mai läbi ajaloo edukaim müügikuu. Klientidega sõlmiti 10 uut müügilepingut. Kokku on käesoleva aasta esimese viie kuuga sõlmitud 25 uut müügilepingut, mis moodustab hinnanguliselt 10%-15% kogu Harjumaa vastava perioodi uusarenduste müügitehingutest. Mai lõpus lisandus Uus-Järveküla elurajoonis müüki 12 uut ridamaja osa. Kokku moodustavad juba müüdud või müügis olevad majad 70% elurajooni lõplikust mahust.

Investeerimisotsused

Viljar Arakas
viljar.arakas@eften.ee
Viktors Savins
viktors.savins@eften.lv
Tõnu Uustalu
tõnu.uustalu@eften.ee
Laurynas Žilys
laurynas.zilys@eften.lt
Fondi igapäevane toimimine

Kristjan Tamla
kristjan.tamla@eften.ee