FONDI TULEMUSED

Kuupäev 1 kuu 3 kuud 6 kuud 1 a 3 a Loomisest
Osaku puhasväärtuse (NAV) muutus 31.07.2021 0.1% - - - - 0.1%
Fondi tootlus (dividendidega) 31.07.2021 0.1% - - - - 0.1%

* Fondiosaku väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Esitatud teave ei ole käsitletav investeerimisnõustamise ega -soovitusena. Tutvuge fondi investorile esitatava põhiteave, tingimuste ja avaliku pakkumise prospektiga www.eften.ee/united

Fondi riskitase
Skaalal toodud kategooria põhineb fondivalitseja parimal hinnangul, tuginedes fondivalitseja teiste fondide vastavale ajaloolisele näitajale.

FONDI VARAD

EfTEN Kinnisvarafond II: 16,2%
Raha kontol: 83,8%

PÕhinäitajad

Varade puhasväärtus: 4,12 mln EUR
Kohustuste keskmine
kaalutud intress:
2,5%

Geograafiline jaotus

Sektoripõhine jaotus

Kuukommentaar

Juuli oli EfTEN United Property Fund’i tegevuses esimene täis kuu. Fond soetas esimese investeeringuna 664 tuhande euro eest osaluse EfTEN Kinnisvarafondis II. Sellega sai fond omale osaluse kuuest objektist koosnevas kinnisvaraportfellis.

EfTEN United Property Fund’i tootlus oli juulis 0,1%, mis tuli esimese investeeringu (EfTEN Kinnisvarafond II) 0,6% suurusest väärtuse kasvust. Augustis tegi fond kaks täiendavat investeeringut – EfTEN Residential Fund ja Uus-Järveküla elurajooni arendus. Need investeeringud mõjutavad järgmisel kuul avaldatavaid fondi tulemusi.

Investeerimisotsused

Viljar Arakas
viljar.arakas@eften.ee
Viktors Savins
viktors.savins@eften.lv
Tõnu Uustalu
tõnu.uustalu@eften.ee
Laurynas Žilys
laurynas.zilys@eften.lt
Fondi igapäevane toimimine

Kristjan Tamla
kristjan.tamla@eften.ee