FONDI TULEMUSED

Kuupäev 1 kuu 3 kuud 6 kuud 1 a 3 a Loomisest
Osaku puhasväärtuse (NAV) muutus 30.11.2022 0.7% 1.7% 4.1% 9.8% - 10.7%
Fondi tootlus (dividendidega) 30.11.2022 0.7% 1.7% 4.9% 10.6% - 11.5%

* Fondiosaku väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Esitatud teave ei ole käsitletav investeerimisnõustamise ega -soovitusena. Tutvuge fondi investorile esitatava põhiteave, tingimuste ja avaliku pakkumise prospektiga www.eften.ee/united

Fondi riskitase
Skaalal toodud kategooria põhineb fondivalitseja parimal hinnangul, tuginedes fondivalitseja teiste fondide vastavale ajaloolisele näitajale.

FONDI VARAD

EfTEN Kinnisvarafond: 17.4%
EfTEN Kinnisvarafond II: 3.9%
EfTEN Real Estate Fund 5: 19.7%
EfTEN Residential Fund: 2.8%
Menulio 7 Vilnius büroo: 14.7%
Uus-Järveküla arendus: 11.8%
Raha kontol: 29.8%

PÕhinäitajad

Varade puhasväärtus: 27.49 mln EUR
Kohustuste keskmine
kaalutud intress:
2.7%

Geograafiline jaotus

Sektoripõhine jaotus

Kuukommentaar

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli novembri lõpus 11,07 eurot, kasvades kuuga 0,7%. Alates fondi loomisest 2021.a juuni lõpus, on fondi tootlus olnud 11,5% ning investeeritud kapitali tootlus 13%. Fondi omakapitalist on 30% investeerimata.

Novembris tegi fond ühe investeeringu, soetades 997 tuhande euro väärtuses teiseselt turult EfTEN Kinnisvarafondi aktsiaid hinnaga 10% alla EfTEN Kinnisvarafondi puhasväärtuse. Selle tulemusena vähenes EfTEN United Property Fundi investeerimata kapitali osakaal 34%lt 30%le.

Detsembris kuulutas fond välja tegevusajaloo teise väljamakse, mille tulemusena jaotatakse investoritele üle 3% fondi kinnisvarasse investeeritud kapitalist. Väljamakse tehakse investoritele 20. jaanuaril 2023. a. ning selle saamise eelduseks on fondi osakute omamine seisuga 10. jaanuar 2023. a.  Lisaks leidis detsembris aset  fondi kinnisvara investeeringute regulaarne hindamine, mille käigus andis sõltumatu hindaja (Colliers) fondi varadele tänast turusituatsiooni kajastava hinna. Hindamise tulemused kajastuvad fondi järgmises aruandes ja detsembri kohta avaldatavas NAVis.

Investeerimisotsused

Viljar Arakas
viljar.arakas@eften.ee
Viktors Savins
viktors.savins@eften.lv
Tõnu Uustalu
tõnu.uustalu@eften.ee
Laurynas Žilys
laurynas.zilys@eften.lt
Fondi igapäevane toimimine

Kristjan Tamla
kristjan.tamla@eften.ee