FONDI TULEMUSED

Kuupäev 1 kuu 3 kuud 6 kuud 1 a 3 a Loomisest
Osaku puhasväärtuse (NAV) muutus 31.08.2021 0.3% 0.4% - - - 0.4%
Fondi tootlus (dividendidega) 31.08.2021 0.3% 0.4% - - - 0.4%

* Fondiosaku väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Esitatud teave ei ole käsitletav investeerimisnõustamise ega -soovitusena. Tutvuge fondi investorile esitatava põhiteave, tingimuste ja avaliku pakkumise prospektiga www.eften.ee/united

Fondi riskitase
Skaalal toodud kategooria põhineb fondivalitseja parimal hinnangul, tuginedes fondivalitseja teiste fondide vastavale ajaloolisele näitajale.

FONDI VARAD

EfTEN Kinnisvarafond II: 13,0%
EfTEN Residential Fund: 1,0%
Uus-Järveküla arendus: 48,3%
Raha kontol: 37,7%

PÕhinäitajad

Varade puhasväärtus: 5,20 mln EUR
Kohustuste keskmine
kaalutud intress:
2,5%

Geograafiline jaotus

Sektoripõhine jaotus

Kuukommentaar

Augustis tegi EfTEN United Property Fund kaks uut investeeringut: (i) ostis 200 000 euro suuruse osaluse EfTEN Residential Fund’is; (ii) omandas 2,5 miljoni euro eest 80% osaluse Uus-Järveküla elurajooni arenduses.

EfTEN Residential Fund investeerib üürimajadesse Eestis, Lätis ja Leedus. Investeeringust on üle 50 000 euro juba paigutatud EfTEN Residential Fund’i poolt Tallinnas arendatavasse ja aasta lõpus valmivasse 112 korteriga Kadaka Metsapargi üürimajasse.

Uus-Järveküla elurajooni on aastatel 2023-2024 kavandatud 149 ridamaja ja 16 paarismaja valmimine.  Planeeritavate ehitus- ja müügihindade juures on projekti oodatav aastane tootlus EfTEN United Property Fund’i investoritele 15%.

EfTEN United Property Fund’i tootlus oli augustis 0,3%. Tootlusele andis positiivse tõuke EfTEN Kinnisvarafond II suurima objekti Domina kaubanduskeskuse poolt saadud n.n koroonakriisi toetus Läti valitsuselt summas 1,06 mln eurot. Selle tulemusena kasvas EfTEN Kinnisvarafondi II tehtud investeeringu väärtus kuuga 1,3%.

Investeerimisotsused

Viljar Arakas
viljar.arakas@eften.ee
Viktors Savins
viktors.savins@eften.lv
Tõnu Uustalu
tõnu.uustalu@eften.ee
Laurynas Žilys
laurynas.zilys@eften.lt
Fondi igapäevane toimimine

Kristjan Tamla
kristjan.tamla@eften.ee