FONDI TULEMUSED

Kuupäev 1 kuu 3 kuud 6 kuud 1 a 3 a Loomisest
Osaku puhasväärtuse (NAV) muutus 30.09.2023 1.1% 0,0% -1.9% -3.1% - 6.1%
Fondi tootlus (väljamaksega) 30.09.2023 1.1% 0.0% -0.2% 0.7% - 11.1%

* Fondiosaku väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Esitatud teave ei ole käsitletav investeerimisnõustamise ega -soovitusena. Tutvuge fondi investorile esitatava põhiteave, tingimuste ja avaliku pakkumise prospektiga www.eften.ee/united

Fondi riskitase
Skaalal toodud kategooria põhineb fondivalitseja parimal hinnangul, tuginedes fondivalitseja teiste fondide vastavale ajaloolisele näitajale.

FONDI VARAD

EfTEN Real Estate Fund: 15.7%
EfTEN Kinnisvarafond II: 4.0%
EfTEN Real Estate Fund 5: 19.8%
EfTEN Residential Fund: 3.9%
Menulio 7 Vilnius büroo: 15.4%
Uus-Järveküla arendus: 15.1%
Raha kontol: 26.1%

PÕhinäitajad

Varade puhasväärtus: 26.3 mln EUR
Kohustuste keskmine
kaalutud intress:
6.9%
Finantsvõimendus (% varadest): 37%

Geograafiline jaotus

Sektoripõhine jaotus

Kuukommentaar

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli septembri lõpus 10,61 eurot, kasvades kuuga 1,1% ning taastudes täis ulatuses augusti langusest. NAVi hüppeline tõus oli seotud investeeringuga börsil noteeritud fondi EfTEN Real Estate Fund AS, mille aktsia sulgus Tallinna väärtpaberiturul septembris pea 5% võrra kõrgemal tasemel kui kuu tagasi. Kui fondi investeeringut EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiasse kajastada selle puhasväärtuse alusel, oleks EfTEN United Property Fund’i NAV kasvanud septembris ja augustis vastavalt 0,5% ning 0,4% võrra.

Fondi arendusinvesteeringus Uus-Järveküla elurajoonis on jätkuvalt klientide huvi paarismajade vastu. Oktoobri lõpu seisuga on elurajooni planeeritavast 16st paarismajast broneerimata veel vaid 4 maja. Paarismajad on planeeritud valmima elurajooni arenduse teises etapis järgmise aasta viimastel kuudel. Arenduse esimese etapi 86 ridaelamut on tänase seisuga ehituse lõppjärgus ning valmivad käesoleva aasta lõpus ja 2024. aasta alguses. Mõlema etapi ehitusperiood jääb aega, kus Eesti ehitusturul valitseb madalseis ning arendajal on varasemate aastatega võrreldes paremad tingimused ehituslepingu läbirääkimisteks.

Investeerimisotsused

Viljar Arakas
viljar.arakas@eften.ee
Viktors Savins
viktors.savins@eften.lv
Tõnu Uustalu
tõnu.uustalu@eften.ee
Laurynas Žilys
laurynas.zilys@eften.lt
Fondi igapäevane toimimine

Kristjan Tamla
kristjan.tamla@eften.ee