FONDI TULEMUSED

Kuupäev 1 kuu 3 kuud 6 kuud 1 a 3 a Loomisest
Osaku puhasväärtuse (NAV) muutus 31.03.2023 -0.5% -0.1% -1.3% 1.9% - 8.1%
Fondi tootlus (väljamaksega) 31.03.2023 -0.5% -0.1% 0.9% 4.9% - 11.3%

* Fondiosaku väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Esitatud teave ei ole käsitletav investeerimisnõustamise ega -soovitusena. Tutvuge fondi investorile esitatava põhiteave, tingimuste ja avaliku pakkumise prospektiga www.eften.ee/united

Fondi riskitase
Skaalal toodud kategooria põhineb fondivalitseja parimal hinnangul, tuginedes fondivalitseja teiste fondide vastavale ajaloolisele näitajale.

FONDI VARAD

EfTEN Real Estate Fund: 17.2%
EfTEN Kinnisvarafond II: 3.8%
EfTEN Real Estate Fund 5: 19.6%
EfTEN Residential Fund: 2.9%
Menulio 7 Vilnius büroo: 14.7%
Uus-Järveküla arendus: 15.2%
Raha kontol: 26.5%

PÕhinäitajad

Varade puhasväärtus: 26.9 mln EUR
Kohustuste keskmine
kaalutud intress:
4.4%
Finantsvõimendus (% varadest): 32%

Geograafiline jaotus

Sektoripõhine jaotus

Kuukommentaar

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli märtsi lõpus 10,81 eurot, kahanedes kuuga 0,5%. Alates fondi loomisest 2021.a juuni lõpus, on fondi tootlus olnud 11,3% ning investeeritud kapitali tootlus 11,7%. Fondi omakapitalist on pea 30% investeerimata.

Osaku puhasväärtuse langus on seotud muudatusega hindamispõhimõtetes. Alates EfTEN Kinnisvarafondi ühinemisest börsil noteeritud fondiga EfTEN Real Estate Fund III, kajastatakse ühendfondi EfTEN Real Estate Fund aktsiate väärtus nende börsihinna järgi (varem kajastati aktsia puhasväärtuse järgi). Eelneva hindamismeetodi kasutamisel oleks EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus kuuga tõusnud 0,2% võrra.

Fondi suurematest investeeringutest jätkusid märtsis Uus-Järveküla elurajooni arenduse ehitustööd ning pangalaenu saamiseks vajalike tingimuste ettevalmistamine. Aprilli lõpus valis elurajooni arendav Uus-Järveküla OÜ Coop Panga laenupakkumise, kellega sõlmiti 1,5 aasta pikkune ja 15,432 miljoni euro suurune laenuleping. Koos sellega on arenduse esimese etapi kodude ja infrastruktuuri ning osaliselt ka järgnevate etappide infrastruktuuri arendus rahastatud.

Aprillis kinnitasid fondi portfellis olevad investeeringud oma dividendimaksed. EfTEN United Property Fund avaldab fondi selle aasta teise tulu jaotuse mai esimesel nädalal.

Investeerimisotsused

Viljar Arakas
viljar.arakas@eften.ee
Viktors Savins
viktors.savins@eften.lv
Tõnu Uustalu
tõnu.uustalu@eften.ee
Laurynas Žilys
laurynas.zilys@eften.lt
Fondi igapäevane toimimine

Kristjan Tamla
kristjan.tamla@eften.ee