FONDI TULEMUSED

Kuupäev 1 kuu 3 kuud 6 kuud 1 a 3 a Loomisest
Osaku puhasväärtuse (NAV) muutus 30.06.2022 1.8% 2.0% 2.7% 8.2% - 8.2%
Fondi tootlus (dividendidega) 30.06.2022 1.8% 2.0% 2.7% 8.2% - 8.2%

* Fondiosaku väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Esitatud teave ei ole käsitletav investeerimisnõustamise ega -soovitusena. Tutvuge fondi investorile esitatava põhiteave, tingimuste ja avaliku pakkumise prospektiga www.eften.ee/united

Fondi riskitase
Skaalal toodud kategooria põhineb fondivalitseja parimal hinnangul, tuginedes fondivalitseja teiste fondide vastavale ajaloolisele näitajale.

FONDI VARAD

EfTEN Kinnisvarafond: 13.0%
EfTEN Kinnisvarafond II: 3.8%
EfTEN Real Estate Fund 5: 19.1%
EfTEN Residential Fund: 1.5%
Menulio 7 Vilnius büroo: 14.5%
Uus-Järveküla arendus: 11.7%
Raha kontol: 36.4%

PÕhinäitajad

Varade puhasväärtus: 27.12 mln EUR
Kohustuste keskmine
kaalutud intress:
2.2%

Geograafiline jaotus

Sektoripõhine jaotus

Kuukommentaar

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli juuni lõpus 10,82 eurot, kasvades kuuga 1,8%. Alates fondi loomisest 2021.a juunis on fondi NAV kasvanud 8,2%.

Juunis viis fond läbi varade regulaarse poolaasta hindluse, mille käigus kasvas enim fondi kahe Vilniuse investeeringu (Danske panga büroohoone, kuhu fond on investeerinud läbi EfTEN Real Estate Fund 5-e ja Menulio 7 büroohoone) väärtus. Sõltumatu hindaja Colliers näeb nende juures seni prognoositust suuremat üüritulu laekumist. Danske panga hoone puhul on see eelkõige seotud viimastel kuudel sõlmitud uute senisest kõrgema hinnatasemega pikaajaliste rendilepingutega. Menulio 7 büroohoone puhul tuleneb aga eelkõige Leedu oodatust kiiremast inflatsioonitempost (juunis 21% aastaga), sest hoone enamik rendilepingud on indekseeritud Leedu tarbijahindade kasvuga. Vastavalt fondi tulu jaotamise poliitikale, kuulub enamik kasvavast vabast rahavoost investoritele välja maksmisele.

Juunis ei teinud fond uusi investeeringuid ning fondil on hetkel investeerimata kapitali pea 10 miljoni euro ulatuses. Tänases turuolukorras ei kiirusta me selle investeerimisega. Viimasel ajal laekunud kinnisvara müügipakkumistes eeldavad müüjad endiselt, et intresside tase jääb nullilähedaseks ning sügis ei too kaasa majandusaktiivsuse jahtumist. EfTENis oleme  tuleviku suhtes vähem optimistlikumal seisukohal. Esimese tegevusaasta jooksul saavutasime EfTEN United Property Fundi investeeritud kapitali tootluseks 10,9% ning ettevaates tahame minimaalselt sellist taset ka edasi hoida.

Investeerimisotsused

Viljar Arakas
viljar.arakas@eften.ee
Viktors Savins
viktors.savins@eften.lv
Tõnu Uustalu
tõnu.uustalu@eften.ee
Laurynas Žilys
laurynas.zilys@eften.lt
Fondi igapäevane toimimine

Kristjan Tamla
kristjan.tamla@eften.ee