FONDI TULEMUSED

Kuupäev 1 kuu 3 kuud 6 kuud 1 a 3 a Loomisest
Osaku puhasväärtuse (NAV) muutus 29.02.2024 0.3% -0.4% 1.2% -2.3% - 6.2%
Fondi tootlus (väljamaksega) 29.02.2024 0.3% -0.4% 1.2% -0.6% - 11.2%

* Fondiosaku väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Esitatud teave ei ole käsitletav investeerimisnõustamise ega -soovitusena. Tutvuge fondi investorile esitatava põhiteave, tingimuste ja avaliku pakkumise prospektiga www.eften.ee/united

Fondi riskitase
Skaalal toodud kategooria põhineb fondivalitseja parimal hinnangul, tuginedes fondivalitseja teiste fondide vastavale ajaloolisele näitajale.

FONDI VARAD

EfTEN Real Estate Fund: 16.2%
EfTEN Kinnisvarafond II: 3.8%
EfTEN Real Estate Fund 5: 19.6%
EfTEN Residential Fund: 4.8%
Menulio 7 Vilnius büroo: 11.8%
Uus-Järveküla arendus: 15.9%
Investeerimata: 27.9%

PÕhinäitajad

Varade puhasväärtus: 26.4 mln EUR
Kohustuste keskmine
kaalutud intress:
7.2%
Finantsvõimendus (% varadest): 34%

Geograafiline jaotus

Sektoripõhine jaotus

Kuukommentaar

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli veebruari lõpus 10,62 eurot, kasvades kuuga 0,3%. Kui fondi investeeringut EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiatesse kajastada selle puhasväärtuse alusel, oleks EfTEN United Property Fund NAV 10,70 eurot.

Märtsis kinnitas EfTEN Kinnisvarafond II AS aktsionäride üldkoosolek dividendide jaotuse 3,1 miljoni euro ulatuses ning aktsiakapitali vähendamisega seonduva väljamakse 5 miljoni euro ulatuses. Dividendide väljamakse leiab aset kevadel ning aktsiakapitali vähendamisega seotud väljamakse sügisel, kolme kuu möödudes aktsiakapitali vähendamise kande registrisse kandmisest. EfTEN United Property Fund’le tähendab see antud investeeringult 5,7% suurust rahavoo tootlust, mille laekumisel maksab fond need vastavalt tingimustele investoritele täies ulatuses edasi.

Fondi Uus-Järveküla elurajooni arendusinvesteeringus anti märtsis klientidele üle (sõlmiti asjaõiguslepingud) 15 ridamaja osa ning algas teise etapi ehitustööde ettevalmistus. Selle raames valmib 30 rida- ja paarismaja osa, millest tänaseks on klientide poolt broneeritud 20.

Investeerimisotsused

Viljar Arakas
viljar.arakas@eften.ee
Viktors Savins
viktors.savins@eften.lv
Tõnu Uustalu
tõnu.uustalu@eften.ee
Laurynas Žilys
laurynas.zilys@eften.lt
Fondi igapäevane toimimine

Kristjan Tamla
kristjan.tamla@eften.ee