FONDI TULEMUSED

Kuupäev 1 kuu 3 kuud 6 kuud 1 a 3 a Loomisest
Osaku puhasväärtuse (NAV) muutus 31.10.2021 0.2% 0.7% - - - 0.8%
Fondi tootlus (dividendidega) 31.10.2021 0.2% 0.7% - - - 0.8%

* Fondiosaku väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Esitatud teave ei ole käsitletav investeerimisnõustamise ega -soovitusena. Tutvuge fondi investorile esitatava põhiteave, tingimuste ja avaliku pakkumise prospektiga www.eften.ee/united

Fondi riskitase
Skaalal toodud kategooria põhineb fondivalitseja parimal hinnangul, tuginedes fondivalitseja teiste fondide vastavale ajaloolisele näitajale.

FONDI VARAD

EfTEN Kinnisvarafond II: 8,7%
EfTEN Residential Fund: 0,6%
Uus-Järveküla arendus: 22,5%
Raha kontol: 68,2%

PÕhinäitajad

Varade puhasväärtus: 11,31 mln EUR
Kohustuste keskmine
kaalutud intress:
2,5%

Geograafiline jaotus

Sektoripõhine jaotus

Kuukommentaar

EfTEN United Property Fund ei teinud oktoobris uusi investeeringuid. Fondi suurima positsiooni, Uus-Järveküla elurajooni arenduse, osas püsib klientide ostuhuvi. Novembri lõpu seisuga on broneeritud 70% müügis olevast kuuest ridamajast.
Oktoobris märkisid investorid EfTEN United Property Fund’i osakuid 2,2 miljoni euro eest. Alates fondi loomisest on investorid fondi paigutanud 11,2 miljonit eurot.
EfTEN United Property Fund’i tootlus oli oktoobris 0,2% ning alates fondi loomisest 0,8%.
Novembris tegi EfTEN United Property Fund kaks investeeringut: (i) soetas teiseselt turult NAVi alusel 500 tuhande euro väärtuses EfTEN Kinnisvarafondi aktsiaid; (ii) investeeris täiendavalt 8 661 eurot EfTEN Residential Fund’i, mis läheb üürimajade arendusse Kaunases ja Riias.
Detsembri algusesse on planeeritud fondi tegevusajaloo suurim investeering mahus 5,7 miljonit eurot. Sellega on EfTEN United Property Fund portfellist ligikaudu 80% investeeritud. Detsembris leiab aset fondi investeerimisportfelli esimene korrapärane hindamine.

Investeerimisotsused

Viljar Arakas
viljar.arakas@eften.ee
Viktors Savins
viktors.savins@eften.lv
Tõnu Uustalu
tõnu.uustalu@eften.ee
Laurynas Žilys
laurynas.zilys@eften.lt
Fondi igapäevane toimimine

Kristjan Tamla
kristjan.tamla@eften.ee