FONDI TULEMUSED

Kuupäev 1 kuu 3 kuud 6 kuud 1 a 3 a Loomisest
Osaku puhasväärtuse (NAV) muutus 31.03.2022 0.3% 0.7% 5.5% - - 6.1%
Fondi tootlus (dividendidega) 31.03.2022 0.3% 0.7% 5.5% - - 6.1%

* Fondiosaku väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Esitatud teave ei ole käsitletav investeerimisnõustamise ega -soovitusena. Tutvuge fondi investorile esitatava põhiteave, tingimuste ja avaliku pakkumise prospektiga www.eften.ee/united

Fondi riskitase
Skaalal toodud kategooria põhineb fondivalitseja parimal hinnangul, tuginedes fondivalitseja teiste fondide vastavale ajaloolisele näitajale.

FONDI VARAD

EfTEN Kinnisvarafond: 18.2%
EfTEN Kinnisvarafond II: 5.2%
EfTEN Real Estate Fund 5: 29.9%
EfTEN Residential Fund: 1.0%
Menulio 7 Vilnius büroo: 18.7%
Uus-Järveküla arendus: 16.7%
Raha kontol: 10.3%

PÕhinäitajad

Varade puhasväärtus: 19.34 mln EUR
Kohustuste keskmine
kaalutud intress:
2.1%

Geograafiline jaotus

Sektoripõhine jaotus

Kuukommentaar

EfTEN United Property Fund’i tootlus oli märtsis 0,3% ning alates fondi loomisest 6,1%. Märtsis hakkas fondile rahavoogu tootma veebruari lõpus soetatud büroohoone Vilniuses Menuli tn 7. Hoone kõik rendilepingud on indekseeritud Leedu tarbijahindade kasvuga, mis ületas märtsis 15% aastas. Kadaka Metsapargi üürimaja, kuhu fond investeerib läbi EfTEN Residential Fundi, on täies ulatuses välja üüritud ning Tallinna kinnisvaraturul on hetkel üürihindade tugev surve ülespoole.
Märtsis märkisid investorid EfTEN United Property Fundi osakuid 1,03 miljoni euro eest. Alates fondi loomisest on investorid fondi paigutanud 18,5 miljonit eurot ning fondil on 5300 investorit.
Aprillis tegi EfTEN United Property Fund kaks investeeringut: (i) soetas turult NAVi alusel 3 miljoni euro väärtuses EfTEN Kinnisvarafondi aktsiaid; (ii) investeeris täiendavalt 132 tuhat eurot fondi EfTEN Residential Fund, mis läheb üürimajade arendusse Kaunases ja Riias. Peale neid investeeringuid on EfTEN United Property Fundi portfellist 90% investeeritud.
Aprilli lõpu seisuga on EfTEN United Property Fundi suuruselt teine investeering EfTEN Kinnisvarafond, mis plaanib sellel aastal maksta dividendideks 14,68 senti aktsia kohta. Vastavalt EfTEN United Property Fundi tingimustele, maksab fond oma investoritele edasi 100% alusfondidest laekuvatest dividendidest.
Aprillis toimus kaks olulist muudatust kinnisvaraobjektides, kuhu EfTEN United Property Fund on investeerinud läbi EfTEN Kinnisvarafond II: (i) peale 1,5a pikkust renoveerimist avas uksed Radisson Collection hotell Tallinnas; (ii) Riia Domina kaubanduskeskus avas Baltikumi suurima 7000 ruutmeetril asuva vabaajakeskuse Apollo Skypark.
EfTEN United Fondi osakud on plaanis noteerida Nasdaq Tallinna börsil mai viimastel päevadel. Sellele eelneb piiratud mahus fondi osakute märkimine 9-20 mail.

Investeerimisotsused

Viljar Arakas
viljar.arakas@eften.ee
Viktors Savins
viktors.savins@eften.lv
Tõnu Uustalu
tõnu.uustalu@eften.ee
Laurynas Žilys
laurynas.zilys@eften.lt
Fondi igapäevane toimimine

Kristjan Tamla
kristjan.tamla@eften.ee