FONDI TULEMUSED

Kuupäev 1 kuu 3 kuud 6 kuud 1 a 3 a Loomisest
Osaku puhasväärtuse (NAV) muutus 30.09.2022 0.5% 1.2% 3.2% 9.1% - 9.5%
Fondi tootlus (dividendidega) 30.09.2022 0.5% 1.2% 4.0% 9.9% - 10.3%

* Fondiosaku väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Esitatud teave ei ole käsitletav investeerimisnõustamise ega -soovitusena. Tutvuge fondi investorile esitatava põhiteave, tingimuste ja avaliku pakkumise prospektiga www.eften.ee/united

Fondi riskitase
Skaalal toodud kategooria põhineb fondivalitseja parimal hinnangul, tuginedes fondivalitseja teiste fondide vastavale ajaloolisele näitajale.

FONDI VARAD

EfTEN Kinnisvarafond: 13.3%
EfTEN Kinnisvarafond II: 3.9%
EfTEN Real Estate Fund 5: 19.6%
EfTEN Residential Fund: 2.8%
Menulio 7 Vilnius büroo: 14.7%
Uus-Järveküla arendus: 11.8%
Raha kontol: 33.9%

PÕhinäitajad

Varade puhasväärtus: 27.19 mln EUR
Kohustuste keskmine
kaalutud intress:
2.5%

Geograafiline jaotus

Sektoripõhine jaotus

Kuukommentaar

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli septembri lõpus 10,95 eurot, kasvades kuuga 0,5%. Alates fondi loomisest 2021.a juuni lõpus, on fondi tootlus olnud 10,3% ning investeeritud kapitali tootlus 12%.

Septembris andis fondi tootlusele suurima panuse Danske büroohoone Vilniuses (fond omab hoonet läbi usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5), mille rahavoog kasvatas investeeringu väärtust 1,1% võrra. Oleme alates hoone ostmisest eelmise aasta lõpus vahetanud välja suurema osa rentnikest. Sellega on hoone keskmine üüritase kasvanud pea 15% võrra. Kõrgem üüritulu võimaldab ettevaates suurendada objekti suhteliselt madalat laenukoormust (45% objekti väärtusest) ning selle arvel teha investoritele täiendav väljamakse.

Investeerimisotsused

Viljar Arakas
viljar.arakas@eften.ee
Viktors Savins
viktors.savins@eften.lv
Tõnu Uustalu
tõnu.uustalu@eften.ee
Laurynas Žilys
laurynas.zilys@eften.lt
Fondi igapäevane toimimine

Kristjan Tamla
kristjan.tamla@eften.ee