21.12.2022

EfTEN United Property Fund teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 584 000 eurot

EfTEN Capital AS kui EfTEN United Property Fund (väärtpaberi lühinimi EFCUPFFT, ISIN kood EE3500001609) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse 23,495 euro senti osaku kohta. Väljamakse suurus moodustab 2,14% fondi viimasest puhasväärtusest (NAV) ning 2,5% fondi osaku viimasest sulgemishinnast. Alates EfTEN United Property Fund noteerimisest Nasdaq Tallinna väärtpaberiturul käesoleva aasta mais, on fond teinud investoritele väljamakseid 32 euro senti osaku kohta.

Väljamakse aluseks on usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5 poolt EfTEN United Property Fund’le makstud kapitali tagastus seoses Vilniuse endise Danske büroohoone laenu refinantseerimisega.

Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud osakuomanike nimekirja 10. jaanuaril 2023. a fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record date). Seega on fondi osakutega seotud õiguste muutmise päev (ex-date) 9. jaanuar 2023. a. Alates sellest kuupäevast ei ole fondi osakuid omandanud isik õigustatud saama käesolevas teates avaldatud väljamakset.

Väljamaksed osakuomanikele tehakse 20. jaanuaril 2023. a ülekandega osakuomaniku arveldusarvele. Seadusega ettenähtud juhtudel peetakse väljamakselt kinni tulumaks.

Kristjan Tamla

Jaeärisuuna juht

Tel: 655 9515 E-post: kristjan.tamla@eften.ee