20.05.2022

EfTEN United Property Fund osakute avaliku pakkumise esmased tulemused ja osakute pakkumishind

EfTEN Capital AS viis Finantsinspektsioonis 18.04.2022 registreeritud pakkumise prospekti alusel läbi EfTEN United Property Fundi osakute avaliku pakkumise esimese vaheperioodi vahemikus 09.05.2022 kell 9:00 kuni 20.05.2022 kell 11:00. Pakkumine oli suunatud kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele Eestis. Vaheperioodi pakkumise maht oli kuni 460 000 pakutavat osakut, mida on fondivalitsejal võimalik suurendada 300 000 pakutava osaku võrra, mille kasutamise otsustab fondivalitseja osakute jaotamisel.
Vaheperioodil esitati kokku 2 716 märkimiskorraldust. Märkimise käigus märgiti 1 217 730 pakutavat osakut. Pakkumise maht märgiti üle 2,65 kordselt. EfTEN Capital ASi töötajad ja seotud osapooled märkisid ligikaudu 15% kogu märgitud osakutest.
Osakute pakkumishinnaks (EfTEN United Property Fund osaku NAV 30.04.2022 seisuga) kujunes 10,62 eurot pakutava osaku kohta.
„Võrreldes eelmise aasta lõpukuudega, on tänane keskkond avalikul teel raha kaasamiseks oluliselt raskemaks muutunud. Intresside tõus ja aktsiaturgude langus on avaldanud negatiivset mõju üle maailma. Ka Eestis on investorkond oluliselt ettevaatlikumaks ja valivamaks muutunud, millele osundab mitme hiljutise emissiooni alamärkimine. Selle taustal on hea meel tõdeda, et EfTEN United Property Fundi emissioon investorite poolt nii hea vastuvõtu osaliseks sai. Emissiooni 2,65 kordne ülemärkimine kinnitab investorite usaldust ja on suur tunnustus EfTENi seni tehtule“, kommenteeris EfTEN Capital AS jaeärisuuna juht Kristjan Tamla.
Osakute jaotus kinnitatakse 24. mail 2022 või selle lähedasel päeval.

Kristjan Tamla
Jaeärisuuna juht
Tel 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee