24.05.2022

EfTEN United Property Fund osakute avaliku pakkumise tulemused ja jaotus

Reedel, (20.05.2022) lõppes EfTEN United Property Fundi’ osakute avaliku pakkumise esimene vaheperiood, mille maht oli kuni 460 000 pakutavat osakut. Ülemärkimise korral oli fondivalitsejal EfTEN Capital AS-il õigus pakutavate osakute mahtu suurendada 300 000 võrra.
Investorid esitasid kokku 2 716 märkimiskorraldust ning märkisid 1 217 730 pakutavat osakut. Seega märgiti pakkumise maht üle 2,65 kordselt.
„EfTEN on alati lähtunud põhimõttest kaasata investoritelt vahendeid mahus, mida suudame ettenähtavas tulevikus investorite heaks mõistlike tingimustega tööle panna. Sellest tulenevalt otsustas fondivalitseja kasutada pakkumise suurendamise võimalust vaid osaliselt, 200 000 täiendava osaku võrra ning emiteerida esimesel vaheperioodil kokku 660 000 pakutavat osakut“, kommenteeris EfTEN Capital AS-i jaeärisuuna juht Kristjan Tamla.
Osakute pakkumishinnaks (EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus 30.04.2022 seisuga) kujunes 10,62 eurot pakutava osaku kohta. Seega kaasab fond kokku 7 miljonit eurot.
Pakutavate osakute jaotamisel eelistab fondivalitseja EfTEN United Property Fund’i varasemaid osakuomanikke. Emissioonis osalenud uutele investoritele jaotatakse 100% nende poolt märgitud osakutest kuni 200 pakutava osaku ulatuses ning olemasolevatele investoritele kuni 500 pakutava osaku ulatuses. Sellega saavad 83% investoritest nende poolt märgitud osakud täies mahus. Ülejäänud osakud jaotab fondivalitseja vastavalt pakkumise prospektis toodud põhimõtetele, võttes arvesse: (i) kogunõudlust pakutavate osakute suhtes; (ii) märkimiskorralduste suurust ja statistilist jaotust. Selle tulemusena saavad investorid pakkumise ülejäänud osas keskmiselt 47% nende poolt märgitud osakutest. Pakutavate osakute täpse arvu määramisel ümardati jaotamisel pakutavate osakute arv täisarvuni.
Investoritele jaotatavad pakutavad osakud kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 25. mail 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. EfTEN United Property Fund’i osakutega kauplemine Nasdaq Tallinna Balti fondinimekirjas algab eelduslikult 31. mail 2022 või sellele lähedasel kuupäeval.

Kristjan Tamla
Jaeärisuuna juht
Tel 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee