16.06.2022

EfTEN United Property Fund teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 212 000 eurot

EfTEN Capital AS kui EfTEN United Property Fund (väärtpaberi lühinimi EFCUPFFT, ISIN kood EE3500001609) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse 8,531 euro senti osaku kohta. Väljamakse aluseks on fondi alusfondide EfTEN Kinnisvarafondi AS-i ja EfTEN Real Estate Fund II AS-i üldkoosolekute otsuste alusel fondile makstavate dividendide arvel vaba rahavoo edasi maksmine täies ulatuses.

Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud osakuomanike nimekirja 6. juuli 2022. a fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record date). Seega on fondi osakutega seotud õiguste muutmise päev (ex-date) 5. juuli 2022. a. Alates sellest kuupäevast ei ole fondi osakuid omandanud isik õigustatud osalema käesolevas teates avaldatud tulu jaotamises.
Väljamaksed osakuomanikele tehakse 14. juulil 2022. a ülekandega osakuomaniku arveldusarvele.

Kristjan Tamla
Jaeärisuuna juht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee