17.05.2022

EfTEN United Property Fund’i alusfond EfTEN Kinnisvarafond AS maksab dividendi

Täna, 17.05.2022 toimus EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsionäride üldkoosolek, kus kinnitati 2021. majandusaasta aruanne ning otsustati kasumi jaotamine. EfTEN Kinnisvarafond AS-i tugevate finantstulemuste tõttu kinnitasid aktsionärid suurema dividendi väljamakse võrreldes esialgu planeerituga (16,03 senti aktsia kohta vs algselt planeeritud 14,68 senti aktsia kohta).

EfTEN United Property Fund omab 1 167 058 EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsiat, mis on käesoleval hetkel üks suurimaid EfTEN United Property Fund’i investeeringuid, moodustades 18% fondi mahust. EfTEN Kinnisvarafond AS-i poolt makstavast dividendist kuulub 187 079 eurot EfTEN United Property Fund´ile.

Vastavalt EfTEN United Property Fund´i tingimustele kuulub kogu alusfondidest laekuv vaba rahavoog  osakuomanikele välja maksmisele.

EfTEN United Property Fund plaanib teatada osakuomanikele tehtava väljamaksete päeva ja suuruse käesoleva aasta juunis.

Kristjan Tamla

Jaeärisuuna juht

Tel 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee