Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkustegurite negatiivsete mõjudega arvestamine

SFDR-i (Määrus 2019/2088 (EL)) kontekstis ei saa me kinnitada, et arvestame fondi juhtimisel investeerimisotsuste negatiivse mõjuga jätkusuutlikkusele.

See on tingitud kahest põhjusest: i) kahjulike mõjude kvantifitseerimine praeguses etapis on asjakohaste jätkusuutlikkuse andmete nappuse tõttu keeruline; ii) kahjulike mõjude ohjamise reeglid on väga uued ja parimaid tavasid tuleb veel välja töötada.

Eeltoodust tulenevalt võtame võimalikke ebasoodsaid jätkusuutlikkuse mõjusid arvesse kvalitatiivsel tasandil. Kui hoidmisperioodil ilmnevad negatiivsed mõjud, hindame probleemi ja rakendame vajalikke meetmeid selle leevendamiseks.

Reeglite arenedes ja parimate tavade ilmnemisel jätkame oma lähenemisviisi hindamist ja ajakohastame seda vastavalt.

Investeerimisotsused

Viljar Arakas
viljar.arakas@eften.ee
Viktors Savins
viktors.savins@eften.lv
Tõnu Uustalu
tõnu.uustalu@eften.ee
Laurynas Žilys
laurynas.zilys@eften.lt
Fondi igapäevane toimimine

Kristjan Tamla
kristjan.tamla@eften.ee