Categories for Uncategorized @et

21.12.2022

EfTEN United Property Fund teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 584 000 eurot

EfTEN Capital AS kui EfTEN United Property Fund (väärtpaberi lühinimi EFCUPFFT, ISIN kood EE3500001609) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse 23,495 euro senti osaku kohta. Väljamakse suurus moodustab 2,14% fondi viimasest puhasväärtusest (NAV) ning 2,5% fondi osaku viimasest sulgemishinnast. Alates EfTEN United Property Fund noteerimisest Nasdaq Tallinna väärtpaberiturul käesoleva aasta mais, on fond teinud investoritele väljamakseid 32 euro senti osaku kohta.

Loe edasi

16.06.2022

EfTEN United Property Fund teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 212 000 eurot

EfTEN Capital AS kui EfTEN United Property Fund (väärtpaberi lühinimi EFCUPFFT, ISIN kood EE3500001609) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse 8,531 euro senti osaku kohta. Väljamakse aluseks on fondi alusfondide EfTEN Kinnisvarafondi AS-i ja EfTEN Real Estate Fund II AS-i üldkoosolekute otsuste alusel fondile makstavate dividendide arvel vaba rahavoo edasi maksmine täies ulatuses.

Loe edasi

24.05.2022

EfTEN United Property Fund osakute avaliku pakkumise tulemused ja jaotus

Reedel, (20.05.2022) lõppes EfTEN United Property Fundi’ osakute avaliku pakkumise esimene vaheperiood, mille maht oli kuni 460 000 pakutavat osakut. Ülemärkimise korral oli fondivalitsejal EfTEN Capital AS-il õigus pakutavate osakute mahtu suurendada 300 000 võrra.
Investorid esitasid kokku 2 716 märkimiskorraldust ning märkisid 1 217 730 pakutavat osakut. Seega märgiti pakkumise maht üle 2,65 kordselt.

Loe edasi

20.05.2022

EfTEN United Property Fund osakute avaliku pakkumise esmased tulemused ja osakute pakkumishind

EfTEN Capital AS viis Finantsinspektsioonis 18.04.2022 registreeritud pakkumise prospekti alusel läbi EfTEN United Property Fundi osakute avaliku pakkumise esimese vaheperioodi vahemikus 09.05.2022 kell 9:00 kuni 20.05.2022 kell 11:00. Pakkumine oli suunatud kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele Eestis. Vaheperioodi pakkumise maht oli kuni 460 000 pakutavat osakut, mida on fondivalitsejal võimalik suurendada 300 000 pakutava osaku võrra, mille kasutamise otsustab fondivalitseja osakute jaotamisel.
Vaheperioodil esitati kokku 2 716 märkimiskorraldust. Märkimise käigus märgiti 1 217 730 pakutavat osakut. Pakkumise maht märgiti üle 2,65 kordselt. EfTEN Capital ASi töötajad ja seotud osapooled märkisid ligikaudu 15% kogu märgitud osakutest.

Loe edasi

17.05.2022

EfTEN United Property Fund saab alusfondist planeeritust suurema dividendi

Tänasel üldkoosolekul kinnitasid EfTEN Kinnisvarafondi (EKF) aktsionärid eelmise aasta majandusaruande ning otsustasid kasumi jaotamise. Fond maksab dividende kavandatust rohkem ehk 16,03 senti aktsia kohta. Dividende saab ka jaefond EfTEN United Property Fund.

Loe edasi

17.05.2022

EfTEN United Property Fund’i alusfond EfTEN Kinnisvarafond AS maksab dividendi

Täna, 17.05.2022 toimus EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsionäride üldkoosolek, kus kinnitati 2021. majandusaasta aruanne ning otsustati kasumi jaotamine. EfTEN Kinnisvarafond AS-i tugevate finantstulemuste tõttu kinnitasid aktsionärid suurema dividendi väljamakse võrreldes esialgu planeerituga (16,03 senti aktsia kohta vs algselt planeeritud 14,68 senti aktsia kohta).

Loe edasi

17.05.2022

EfTEN United Property Fund veebiseminari kokkuvõte

16. mail 2022 toimus EfTEN United Property Fund veebiseminar, kus EfTEN Capitali AS-i jaeärisuuna juht Kristjan Tamla tutvustas EfTEN United Property Fund´i ja fondi osakute emissiooni (IPO) tingimusi.

Loe edasi

13.05.2022

EfTEN United Property Fund korraldab fondi ja fondi osakute emissiooni tingimuste (IPO) tutvustamiseks veebiseminari

EfTEN United Property Fund kutsub kõiki huvilisi osalema fondi ja fondi osakute emissiooni tutvustaval veebiseminaril 16. mail 2022 kell 14:30 (EET).

Loe edasi

09.05.2022

Täna algab EfTEN United Property Fundi 5 miljoni eurone osakute pakkumine ja börsileminek

Täna algab jaeinvestoritele mõeldud kinnisvarafondi EfTEN United Property Fund osakute avalik pakkumine. Pakkumisperiood lõpeb 20. mail 2022 kell 11.00 ning emissiooni maht on 5 miljonit eurot. Fondiosakud on kavas noteerida Tallinna börsil 31. mail 2022.

Loe edasi

09.05.2022

EfTEN United Property Fund osakute avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise teade

EfTEN Capital AS (registrikood 11505542, aadress A. Lauteri tn 5, 10114 Tallinn) kui EfTEN United Property Fund fondivalitseja kuulutab välja EfTEN United Property Fund osakute avaliku pakkumise.

Loe edasi